COMENIUS časopis 1/2021

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu. V tomto čísle nájdete:

Peter CSICSAY: Športoví agenti a zmluvy so športovými agentmi
Zoltán GYURÁSZ: Problematika „telo – myseľ“ v 21. storočí
(Dôležitosť filozofie mysle pre modernú podobu umelej inteligencie)
Ján IVANČÍK: Prípustnosť účasti verejných funkcionárov na reklamných a propagačných aktivitách
Peter LYSINA: Výhrada verejného poriadku v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom
Roman LYSINA: Hranice ľudských práv
Ľudovít MÁČAJ: Význam konania o začatí pozemkových úprav
Erik PLOTH: Štatistický pohľad na trestné činy v zdravotníctve
Mariana POKORACZKA: Čo prináša novela nariadenia o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF?
Samuel ŽILKA: K slobode prejavu a hanobeniu národa, rasy a presvedčenia