COMENIUS časopis 2/2022

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu. V tomto čísle nájdete:

Jozef ANDRAŠKO: Opakované použitie výskumných údajov
Eduard BURDA – Stanislav MIHÁLIK: Efektívne postihovanie vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu v kontexte zásad trestného práva hmotného
Peter CSICSAY: Problematika notárskej úschovy a zabezpečenia záväzkov
Lenka DUFALOVÁ – Tamara ČIPKOVÁ: Vymedzenie pojmu „zabezpečovanie verejných potrieb obcou“ súdnou praxou vo vzťahu k nájomnej zmluve
Štěpán KOŘÍNEK: Modernizace vyšetřování OLAF ve vztahu k Úřadu evropského veřejného žalobce
Peter LYSINA: Zmena spôsobu hlasovania v Rade EÚ
Stanislav MIHÁLIK – Erik PLOTH: Teoretické a aplikačné aspekty zásady kontradiktórnosti v trestnom konaní
Andrej PORUBAN: Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov dočasne pridelených zamestnancov pri prevode hospodárskej jednotky
Lukáš TURAY: Teória plodov z otráveného stromu

Okrúhly stôl: Primeranosť veku priestupkovej zodpovednosti
Viera JAKUŠOVÁ: Základné otázky k problematike primeranosti vekovej hranice priestupkovej zodpovednosti a hľadanie odpovedí
Gabriela LUBELCOVÁ: Proces dozrievania a otázky vekovej hranice právnej zodpovednosti mládeže – sociologické aspekty