Comenius časopis 1/2023

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu. V tomto čísle nájdete:

Viera JAKUŠOVÁ – Príčiny a prevencia vzniku nepovolených stavieb
Maximilián KIKO – Stanislav MIHÁLIK: Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby
v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin
vyžadujúci prechádzajúce postihnutie
Jana MIKUŠOVÁ: Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej
disciplíny
Erik PLOTH: Verejný prísľub z pohľadu teórie a praxe
Milan SKLENÁR: Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení
s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona