Pre autorov

Šablóba príspevku:

Dôležité dátumy

Časopis COMENIUS vychádza dvakrát do roka (v júny a decembri). Príspevky do recenzného konania prijímame vždy nasledujúcim spôsobom:

  • Júnové číslo (do 1.6.2023);
  • Decembrové číslo (do 1.12.2023).