COMENIUS časopis 1/2022

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu. V tomto čísle nájdete:

Peter BEDNÁR: Finančný spotrebiteľ
Peter CSICSAY: Kompetencie v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia
Róbert JAKUBÁČ – Lucia FILAGOVÁ: Protest prokurátora v katastrálnej praxi
Erik PLOTH: K povinnosti náhrady trov trestného konania v prípade späťvzatia návrhu na obnovu konania alebo dovolania
Zuzana ŽITNÁ: Právna úprava právomocí národných parlamentov v primárnom práve EÚ.