COMENIUS časopis 2/2020

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu! V tomto čísle nájdete:

  • Duševné vlastníctvo vo svetle umelej inteligencie;
  • Kompetencia nariaďovať protipandemické opatrenia v čase trvania núdzového stavu a mimoriadnej situácie;
  • Súčasná úprava a problémy týkajúce sa „služby v ozbrojených silách iného štátu“ v právnom poriadku Slovenskej republiky;
  • Zvierací welfarizmus alebo práva zvierat?
  • Povinnosť realizácie výberových konaní pri obsadzovaní postov štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov v právnických osobách s verejným prvkom.