COMENIUS časopis 1/2020

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu! V tomto čísle nájdete:

  • Vstup do zdravotníckeho zariadenia s vodiacim psom   
  • Dištančné formy hlasovania obecného zastupiteľstva a samosprávne výzvy spojené s naliehavým verejným záujmom
  • Európska únia v boji proti COVID-19            
  • Konanie o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra a smrť prevodcu
  • Úskalia sociálnej politiky zamestnávateľa
  • Princíp non-refoulement v kontexte bezpečnosti štátu                                                                 
  • Právo zamestnanca na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú
  • Mechanizmus preskúmania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách podľa Smernice Rady 93/13/EH
  • Dočasné ústavy ako prostriedok v ústavodarnom procese
  • Môže uplatňovanie Paretovho pravidla prispieť k dosahovaniu a maximalizácii zisku podnikateľov?