COMENIUS časopis 12/2019

Decembrové číslo časopisu COMENIUS je tu! V tomto čísle nájdete nasledovné články:

  • Jedinečnosť aspektov ochrany súkromia v zariadeniach internet vecí;
  • Použitie audiovizuálneho diela vo výučbovom procese;
  • Nová právna úprava občianskych preukazov;
  • Ako (ne)platiť dane v 21. storočí;
  • Printové média online;
  • Zmeny zákona o e-Governmente v kontexte identifikácie a autentifikácie.